131 steg närmare en ökad fysisk aktivitet i befolkningen

Den internationella organisationen inom fysisk aktivitet och hälsa (ISPHA) har gjort en kartläggning av fysisk aktivitet som sjösätts den 4 december 2015. Kartläggningen omfattar observationer om fysisk aktivitet från 93 länder och presenteras i form av så kallade...

Debatt om Fysisk aktivitet på recept

Det finns evidens för Fysisk aktivitet på recept, FaR! Det är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera i ett debattinlägg i Läkartidningen med anledning av att Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)...

Debattartikel i Göteborgsposten av YFA

Cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom ligger bakom två av tre dödsfall globalt och utgör en ohållbar påfrestning på sjukvårdssystemen och samhällsekonomin. Vi kräver därför att regeringen stöder FN:s globala arbete och ökar det förebyggande...

YFA proudly presents:

Den årliga verksamhetsberättelsen, visar att YFA är en förening, som behövs. YFA är en unik sammanslutning av olika yrkesgrupper, som vill främja kunskapen om fysisk aktivitet. Det framgår av årsrapporten, att YFA har en mycket livaktig verksamhet. Vill du bidra på...
RSS
Share