Sjukdomar som inte smittar – dödar flest

YFA är en del av svenska NCD-nätverket – som är ett nätverk för icke smittsamma sjukdomar. Det övergripande målet är att öka antalet friska levnadsår i hela befolkningen. Genom att dela information, samverka och agera tillsammans ska mer åstadkommas för att uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar.

Icke smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases (NCD ), svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen: 35 miljoner dödsfall av 53 miljoner 2010. Fram till 2030 beräknas siffran öka till 55 miljoner förtida dödsfall på grund av NCD om inget görs. I Sverige svarar icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall. Fyra kategorier av sjukdomar ligger bakom denna höga dödlighet: hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Dessa har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår, och inte endast dödlighet, är psykisk ohälsa en av de stora sjukdomskategorierna, lika stor som cancer.

YFA en del av det svenska NCD-nätverket
Det svenska NCD-nätverket bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i september 2011. Nätverket består av 22 civilsamhällesorganisationer i Sverige som bl.a. representerar professionsorganisationer samt organisationer som arbetar med information och upplysning kring folkhälsa och livsstil.

Nätverkets övergripande mål är att öka antalet friska levnadsår i hela befolkningen. Genom att dela information, samverka och agera tillsammans kan vi åstadkomma mer för att uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar. Vi vill bidra till att öka och bredda kunskapen om problemen och möjligheterna kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder. Vi vill också bidra med kunskapsunderlag till regering och riksdag.

Läs mer om NCD-nätverket här >>

 

RSS
Share