Det finns evidens för Fysisk aktivitet på recept, FaR! Det är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera i ett debattinlägg i Läkartidningen med anledning av att Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) pekar ut FaR som onödig åtgärd inom svensk allmänmedicin.

En debatt om FaR har blossat upp i Läkartidningen efter att SFAM presenterat en lista på åtgärder som pekas ut som onödiga, däribland FaR som enligt SFAM saknar vetenskapligt stöd.

I debattinlägget skriver Mai-Lis Hellénius, Carl Johan Sundberg (ordf. YFA), Ing-Mari Dohrn och Mats Börjesson (ordf. SFAIM) att FaR är en rekommenderad arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten hos individer som är fysiskt inaktiva och förskrivningen sker i dialog med patienten. Riktlinjerna har tagits väl emot av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av patienter och vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård

De anser att den av SFAM framtagna listan inte är baserad på den samlade vetenskapliga evidensen och de betvivlar att den representerar svenska allmänläkares syn på det preventiva arbetet och FaR.

Debatten fortsätter i Läkartidningen (29-31/2014) där Lena Kallings som forskat på FaR i många år säger att hon tror att kritiken bygger på ett missförstånd. Hon anser att även om receptet är viktigt, är det ett stort missförstånd om man tror att FaR bara är en receptblankett. I själva verket är FaR en metod som består av fem delar:

  • Ett patientcentrerat samtal.
  • Välja lämplig aktivitet med hjälp av Fyss, den fysiska aktivitetens motsvarighet till Fass.
  • Skriva receptet.
  • Uppföljning av såväl förändring i fysisk aktivitet som effekt på hälsoutfall.
  • Samarbeta med det omgivande samhället, exempelvis med gym eller Korpen.

Länk till debattartikel i Läkartidningen. 2014;111:CY36 http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Evidens-finns-for-fysisk-aktivitet-pa-recept/

Länk till artikel med SFAMs lista över onödiga åtgärder Läkartidningen 27-28/2014: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/SFAM-listar-onodiga-atgarder/

Länk till artikel Striden om FaR: ”Mer än bara ett recept” Läkartidningen 29-31/2014 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/07/Mer-an-bara-ett-recept/

RSS
Share