Bidra till att förbättra människors hälsa genom fysisk aktivitet

YFA:s vision är att genom vetenskapligt baserad kunskapsspridning bidra till att förbättra människors hälsa genom fysisk aktivitet.

 

Fakta

OM YFA
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

RSS
Share