Beställ FYSS redan i dag!

FYSS är ett evidensbaserat kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken är indelad i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

 

Beställ FYSS här!

Vid problem med beställning via länk ovan mejla din FYSS-beställning till  ulf.jansson@lakartidningen.se och meddela föjande:

* Antal exemplar * Leveransadress * Fakturaadress

 

RSS
Share