Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS,
Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

Välkommen att delta i YFAs Årsmöte den 26/10!

Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens Generalförsamling den 26 oktober. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2023Lokal: Zoom-möte. Tid: 11-11.45.Länk skickas ut till alla som föranmäler sig...

Ordination av FaR – blankett med manual!

Ordination av FaR. Ny blankett med manual. Fritt tillgänglig, varsågod! Den nya blanketten underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning. Blanketten är anpassad till det...

Beställ den evidenbaserade handboken FYSS 2021- Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling!

RSS
Share