Den årliga verksamhetsberättelsen, visar att YFA är en förening, som behövs.
YFA är en unik sammanslutning av olika yrkesgrupper, som vill främja kunskapen om fysisk aktivitet.
Det framgår av årsrapporten, att YFA har en mycket livaktig verksamhet.
Vill du bidra på något sätt eller bli medlem, så ta kontakt med plamming@hotmail.com

Länk till YFAs verksamhetsberättelse YFA Verksamhetsberättelse 2012

 

 

 

 

RSS
Share