Var med och gör skillnad!

Medlemskap i YFA, som självklar aktör inom hälsofrämjande fysisk aktivitet, är ett bra sätt att fördjupa sitt intresse, utöka nätverk och kontakter, få rådgivning och hålla sig uppdaterad inom området.

Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas eller behandlas genom mer hälsosamma levnadsvanor (ingen tobak, måttligt med alkohol, bra mat och daglig motion). För Sveriges del räknar man att kostnaderna årligen är 25 miljarder kronor till följd av otillräcklig fysisk aktivitet.

YFA är aktivt i nationella nätverk som arbetar för att uppfylla riksdagens folkhälsomål om ökad fysisk aktivitet. Vi samarbetar med yrkesförbund, myndighet och enskilda, men även internationellt. I dag har vi runt 100 medlemmar – och vi välkomnar fler.

För vem?
Har du högskoleutbildning inom områden relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet eller är delföreningsmedlem i SFAIM kan du här utöka ditt nätverk, få nya kontakter inom branschen, rådgivning och ta del av utvecklingen i Sverige och internationellt.

Medlemskap kostar 200 kr/år.
Bli medlem redan idag eller förnya ditt medlemskap. Klicka på länken nedan, registrera adressuppgifter och välj ”enbart medlem i delförening” och ”YFA”. Skriv ditt namn och adress, samt e-postadress. Vi skickar en bekräftelse via e-post.
Medlemskap >> 

Fakta

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). YFA vänder sig till personer inom professioner relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet (med högskoleutbildning inom dessa områden eller enligt särskilt styrelsebeslut). I YFAs styrelse ingår några av landets främsta forskare och experter inom området fysisk aktivitet.

FYSS 2017

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ FYSS 2021 här!

RSS
Share