Cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kronisk lungsjukdom ligger bakom två av tre dödsfall globalt och utgör en ohållbar påfrestning på sjukvårdssystemen och samhällsekonomin. Vi kräver därför att regeringen stöder FN:s globala arbete och ökar det förebyggande arbetet även nationellt, skriver bland andra YFA, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Tankesmedjan Tobaksfakta med flera.

Att förebygga sjukdom kräver breda och långsiktiga samhällsinsatser som ofta måste bygga på politiska beslut. Med anledning av detta har FN kallat till ett toppmöte i samband med generalförsamlingen i New York den 19-20 september.

Läs debattartikel i Göteborgsposten skriven av YFA med flera.

Länk till artikeln: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.725504-satsa-mer-pa-att-forebygga-ohalsan

RSS
Share