YFA på riksdagsbesök

YFA på riksdagsbesök

YFA har uppvaktat socialutskottets Gunnar Sandberg (s) i Riksdagen. Vi hade ett mycket intensivt och trevligt utbyte och Gunnar visade sig vara en entusiast, vad gäller fysisk aktivitet och förebyggande hälsa. Han vill gärna se att staten satsar en miljard kronor...
YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås...

Livsfarligt att sitta stilla

Den som sitter stilla kan löpa upp till 40 procents större risk att dö i förtid. Det har forskare i Australien kommit fram till skriver SvD i en artikel.  Studien visar att för mycket stillasittande är en egen riskfaktor som är oberoende av andra faktorer som träning...

Sätt FaR på schemat

Den första läroboken om Fysisk aktivitet på recept är här! Om du kommer till GIH i Stockholm den 13 april kan du lyssna på redaktören och huvudförfattaren Lena Kallings, företrädare för olika utbildningar där Fysisk aktivitet på recept (FaR®) ingår och mycket mer!...
RSS
Share