YFA har uppvaktat socialutskottets Gunnar Sandberg (s) i Riksdagen.
Vi hade ett mycket intensivt och trevligt utbyte och Gunnar visade sig vara en entusiast, vad gäller fysisk aktivitet och förebyggande hälsa.YFA på riksdagsbesök.
Han vill gärna se att staten satsar en miljard kronor extra på idrottsrörelsen, mot att de i varje led utser en ansvarig för hälsofrågor.
Han kan gärna tänka sig en vecka längre skoltid för att få mer timmar för Idrott & Hälsa på schemat.
Gunnar vill se en ansvarig i varje landsting och i varje kommun som kan och driva på frågorna om förebyggande folkhälsa.
Han vill även se att friskvård på betald arbetstid lyfts fram.
Du kan tipsa honom om saker för motioner och interpellationer på gunnar.sandberg@riksdagen.se

(Bilden visar Mai-Lis Hellenius och Carl Johan Sundberg tillsammans med Gunnar Sandberg i Riksdagens foajé 121127)

RSS
Share