Den första läroboken om Fysisk aktivitet på recept är här! Om
du kommer till GIH i Stockholm den 13 april kan du lyssna på redaktören och
huvudförfattaren Lena Kallings, företrädare för olika utbildningar där Fysisk
aktivitet på recept (FaR®) ingår och mycket mer!

Detta är ett tillfälle att få information och utbyta
erfarenheter inför planering av kurser om fysisk aktivitet i prevention och
behandling av sjukdomar, med fokus på Fysisk aktivitet på recept.  
Seminariet riktar sig till de som jobbar på universitet och högskolor och ger
kunskap som underlättar planering av olika kurser.

RSS
Share