Fysisk aktivitet och risk för komplikation vid operation

Patienter med låg kondition löper fem gånger högre risk att dö under, eller direkt efter en operation, jämfört med vältränade patienter. Studier pekar på att patienters mjölksyratröskel är en indikator som är mer rättvisande än patientens ålder för att uppskatta...

Ny bok om samtal om levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor (stillasittandet, rökning, missbruk av alkohol och dåliga matvanor) orsakar en majoritet av dödsorsakerna. YFA har i flera decennier visat på riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet och hur de kan bemötas. Barbo Holm-Ivarsson är psykolog...

Rökstopp innan operation minskar risk för komplikationer

Rökare har ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Sämre hjärtfunktion, blodcirkulation, syresättning och nedsatt lungfunktion är kända effekter av rökning, som bidrar till komplikationer i samband med operation. Det är därför...
YFA på Riksstämman

YFA på Riksstämman

YFA håller sig framme på Riksmötet. Här står Peter Lamming bland ett tjugotal utställare och talar med hälsopersonal om friska levnadsvanor....
YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås...
RSS
Share