Ohälsosamma levnadsvanor (stillasittandet, rökning, missbruk av alkohol och dåliga matvanor) orsakar en majoritet av dödsorsakerna. YFA har i flera decennier visat på riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet och hur de kan bemötas. Barbo Holm-Ivarsson är psykolog och har bland annat ett förflutet på Folkhälsoinstitutet, där hon var med om att ta fram den svenska metodiken Motiverande samtal (MI). Hon har nu sammanställt erfarenheter i boken: Sjukdomsförebyggande metoder – samtal om levnadsvanor i vården (förlag Natur&Kultur 327 SEK). 

Boken bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Både YFA-medlemmarna Jill Taube och Lena Kallings, liksom Socialstyrelsen och SKL har faktagranskat olika delar. Till boken finns en webbsida med utbildningsfilmer: enkla råd om alkohol, rådgivande samtal (MI) om fysisk aktivitet och kvalificerat rådgivande samtal om rökning, en PP-presentation som täcker hela boken, pratmanus till filmerna, instuderingsfrågor med mera. Genom en individuell kod på bokens insida får man tillgång till materialet.

Boken beskriver och ger praktiska verktyg för att arbeta med patienters ohälsosamma levnadsvanor. Metoderna utgår från forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen. YFA nämns i boken ett stort antal gånger liksom även FYSS. Farorna med stillasittande har ett eget kapitel. Med pedagogiska fallbeskrivningar och inspelade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur man genom strukturerade samtal om levnadsvanor kan ge aktivt stöd till beteendeförändring. Den är ett utmärkt komplement till FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). 

Peter Lamming

Bokomslag sjukdomsförebyggande metoder

RSS
Share