Rökare har ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Sämre hjärtfunktion, blodcirkulation, syresättning och nedsatt lungfunktion är kända effekter av rökning, som bidrar till komplikationer i samband med operation. Det är därför viktigt att kunna erbjuda hjälp med att göra ett rökstopp i samband med operation skriver Läkartidningen.

Länk till artikeln i Läkartidningen 29-31/2014

RSS
Share