131 steg närmare en ökad fysisk aktivitet i befolkningen

Den internationella organisationen inom fysisk aktivitet och hälsa (ISPHA) har gjort en kartläggning av fysisk aktivitet som sjösätts den 4 december 2015. Kartläggningen omfattar observationer om fysisk aktivitet från 93 länder och presenteras i form av så kallade...

Ny bok om samtal om levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor (stillasittandet, rökning, missbruk av alkohol och dåliga matvanor) orsakar en majoritet av dödsorsakerna. YFA har i flera decennier visat på riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet och hur de kan bemötas. Barbo Holm-Ivarsson är psykolog...
Även Metro uppmanar: ”Spring dig frisk från depression”

Även Metro uppmanar: ”Spring dig frisk från depression”

”Kan man bota en depression genom träning? Ja. Kan man förebygga en depression med träning? Jajamensan. Kan stillasittandet i sig orsaka depression? Ja, det visar nya spännande forskningsrön, enligt psykiatern Jill Taube, aktuell med boken Själ och kropp.”...
YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner....
RSS
Share