YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås...

Livsfarligt att sitta stilla

Den som sitter stilla kan löpa upp till 40 procents större risk att dö i förtid. Det har forskare i Australien kommit fram till skriver SvD i en artikel.  Studien visar att för mycket stillasittande är en egen riskfaktor som är oberoende av andra faktorer som träning...
RSS
Share