YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås...
YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner....
RSS
Share