Nya rekommendationer för fysisk aktivitet

De första rekommendationerna för fysisk aktivitet kom 2000 och underlaget skrevs då som nu av YFA och antogs av Svenska Läkaresällskapet. Under det senaste decenniet har det forskats mycket på området prevention och behandling. Fysisk aktivitet har fått en kraftigt...
RSS
Share