YFA skriver under brev till Socialdepartementet

Bara en sammanhållen NCD-process är trovärdig! Inför den fortsatta behandlingen internationellt och nationellt av NCD-processen (Non communicable diseases) ber det informella NCD-nätverket att få framföra följande synpunkter. Det är naturligt och ofrånkomligt att det...
RSS
Share