YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen

Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner....
RSS
Share