Frukostseminarium om fysisk aktivitet och hälsa

Mats Börjesson föreläser under rubriken: Brand your Health – Frukostseminarium om hälsa, varumärke och affärer den 14 november 2013 i Stockholm. Mats Börjesson, ordförande i SFAIM och professor på GIH, diskuterar hur rörelse och fysisk aktivitet påverkar hälsan...
RSS
Share