Mats Börjesson föreläser under rubriken: Brand your Health – Frukostseminarium om hälsa, varumärke och affärer den 14 november 2013 i Stockholm. Mats Börjesson, ordförande i SFAIM och professor på GIH, diskuterar hur rörelse och fysisk aktivitet påverkar hälsan men också hur det påverkar företagets resultat och arbetsmiljö. ICA:s varumärkesdirektör Teddy Falkenek att berätta om ICA:s satsningar på att profilera sitt varumärke.

Klicka på länken nedan för mer information och anmälan!

http://us7.campaign-archive1.com/?u=91816d13ac2f5b8add4d83661&id=3fdd6c831e&e=%5bUNIQID%5d

RSS
Share