Rapport om fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Det staliga organet Handisam, bad YFA skriva en rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Rapporten har funnits tillgänglig på verkets webbsida, men kan vara svår att hitta. Därför gör vi det enkelt för dig att hitta rapporten, som är skriven i augusti...
RSS
Share