Det staliga organet Handisam, bad YFA skriva en rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.
Rapporten har funnits tillgänglig på verkets webbsida, men kan vara svår att hitta. Därför gör vi det enkelt för dig att hitta rapporten, som är skriven i augusti 2010 av Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast, Med Dr. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap och sektionen för sjukgymnastik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Carl Johan Sundberg och Jill Taube, styrelsemedlemmar i YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet), har varit rådgivare under arbetet med rapporten.

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

RSS
Share