YFA skriver under brev till Socialdepartementet

Bara en sammanhållen NCD-process är trovärdig! Inför den fortsatta behandlingen internationellt och nationellt av NCD-processen (Non communicable diseases) ber det informella NCD-nätverket att få framföra följande synpunkter. Det är naturligt och ofrånkomligt att det...

Carl Johan Sundberg talar om FYSS i SVT

Se inslag i SVT där YFA:s ordförande Carl Johan Sundberg är gäst i  Gomorron Sverige. Här berättar han om det stora intresse som många länder visar för svenska FYSS och FaR efter presenatation vid FN:s generalförsamling. Länk till...
RSS
Share