FYSS sida

FYSS – FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Hjälpmedlet för Dig som ordinerar fysisk aktivitet på recept!

En manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd för Dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut. YFA är en delförening inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF), dvs. Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare.

RSS
Share