Fysisk aktivitet och risk för komplikation vid operation

Patienter med låg kondition löper fem gånger högre risk att dö under, eller direkt efter en operation, jämfört med vältränade patienter. Studier pekar på att patienters mjölksyratröskel är en indikator som är mer rättvisande än patientens ålder för att uppskatta...
RSS
Share