Projekt som lyfter samtal om levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är alltmer uppmärksammade.Levnadsvaneprojektet ska inspirera läkare att samtala med sina patienter om deras levnadsvanor. Det drivs av Läkaresällskapet med medel från Socialstyrelsen. YFA ingår som en part.

Tralalaalalaaalalaal

RSS
Share