FYSS rätt och slätt tralalalaalla fdfsdfsdfsfdfsdfdfsssfsfsfdsfsfsf

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), som har funnits sedan 1998.

Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Handboken FYSS riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal och ska utgöra ett evidensbaserat underlag till rekommendation, rådgivning och förskrivning av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte. FYSS 2017 är utgiven på Läkartidningen förlag AB (december 2016). Boken säljs och distribueras endast via Läkartidningen förlag AB, www.lakartidningen.se/bocker, läs mer här.

Handboken FYSS, ett måste för alla intresserade av fysisk aktivitet

Dessutom arbetar YFA aktivt med att sprida kunskap och stödja främjandet av fysisk aktivitet inom sjukvården och samhället i övrigt, att företräda ämnesområdet nationellt och internationellt samt att avge utlåtande i eller handlägga ärenden inom ämnesområdet.

Ända sedan starten 1998 har YFA:s verksamhet finansierats av projektmedel, främst för projekt inom ramen för arbetet med FYSS. För att kunna bygga en kontinuerlig och långsiktig verksamhet är YFA i stort behov av en grundfinansiering/organisationsbidrag.

Fakta

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd.

Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar
sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken kan även användas av alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken består av totalt 53 kapitel som är indelade i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

Mer

Länk 1

Länk 2

Länk 3

Länk 4

Länk 5

Länk 6

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beståll Nu

RSS
Share