Ordination av FaR. Ny blankett med manual. Fritt tillgänglig, varsågod!

Den nya blanketten underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning.
Blanketten är anpassad till det digitala kunskapsstödet eFYSS och FYSS (www.fyss.se).
Blanketten finns i journalsystemet Take Care och på FYSS webbplats.
Det finns en manual som stöd.
Vid frågor om den nya FaR-blanketten kontakta:

Region Stockholm: Cecilia Berg, vårdutvecklare Akademiskt primärvårdscentrum, cecilia.berg@sll.se
YFA: Lena Kallings, styrelseledamot i YFA, lena.kallings@gih.se

manual ordination-fysisk-aktivitet
ordination-fysisk-aktivitet
Information om FaR 2.0 13 november 2020

RSS
Share