Möt vår andra nya styrelseledamot Stefan, invald hos oss sedan hösten 2020.

Stefan är fysioterapeut och arbetar på Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Regionhälsan, med metodutveckling och implementering av fysisk aktivitet och FaR i primärvården. I hans avhandling utvärderas Svensk FaR-behandling, via vårdcentral eller via fysioterapeut, både ur ett kort- och långtidsperspektiv hos 444 fysiskt inaktiva patienter med metabola riskfaktorer. Regionalt arbetar Stefan även i Läkemedelskommittén – terapigrupp fysisk aktivitet samt nationellt i HFS – temagrupp fysisk aktivitet. Han medverkar också i det EU-projekt där 9 EU-länder anmält intresse av att implementera Svensk FaR. I YFA önskar Stefan medverka till att FaR som behandlingsmetod lyfts som självklar strategi inom hälso- och sjukvården och att belysa de förutsättningar som behövs för att medarbetare skall kunna erbjuda patienter denna behandling.

Länk till avhandlingen för intresserade: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/65136

 

RSS
Share