Vår nya styrelseledamot Ulf Eriksson är nutritionist och har disputerat i folkhälsovetenskap med inriktning på fysisk aktivitet och stadsplanering.

Ulf har jobbat som forskare och konsult i Sverige och Europa med fokus på hur vi kan bygga hälsofrämjande städer med mycket aktiv mobilitet. Idag är han strateg på Region Stockholm och arbetar med regional fysisk planering med inriktning på folkhälsa, bland annat genom det regionala cykelkansliet. I YFA vill Ulf bland annat bidra med perspektiv kring den omgivande miljöns och vardagstransporternas betydelse för fysisk aktivitet.

Ulf driver också en restaurang och kulturscen (Kosterhavets Ekobod) på Nordkoster utanför Strömstad, i sin mormor och morfars hus och trädgård.

RSS
Share