Sedan 2019 arbetar YFA med uppdatering av dessa rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för hälsa med statsbidrag från Socialstyrelsen.

Extern granskning av rekommendationerna kommer att göras av experter utsedda av Svenska Läkaresällskapet. En första version av rekommendationerna planeras gå ut på remiss till relevanta aktörer i november 2020.

RSS
Share