Ännu ett årsmöte är avklarat! 

Vår nya styrelse består av ordf Ing-Mari Dohrn, vice ordf. Eva Jansson och styrelseledamöterna Mats Börjesson, Margareta Eriksson, Matti Leijon, Lena Kallings, Ewy Thörnqvist, Ulf Eriksson och Stefan Lundqvist.
Under YFAs årsmöte avtackade vi Charli Eriksson och vi hälsar Ulf Eriksson och Stefan Lundqvist välkomna till styrelsen!

Vi återkommer med närmare presentationer av Stefan och Ulf!

RSS
Share