Regeringen har tillsatt en Nationell samordnare för Fysisk Aktivitet.

Vi i YFA och våra kollegor runt om i landet är mycket positiva till denna satsning. YFA har i över 20 år arbetat med att sprida vetenskaplig kunskap för att främja fysisk aktivitet, bland annat genom de svenska rekommendationerna om fysisk aktivitet och genom FYSS.
Vi vill och kan bidra med vår expertis inom området även fortsättningsvis, och ser fram emot ett ökat fokus på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet.
Beslut att tillsätta Nationell samordnare
Ny nationell samordnare

RSS
Share