I denna studie med målet att studera exakt hur mycket aktivitet och vilken intensitet som behövs för att bibehålla hälsan hittades tydliga bevis för att mer fysisk aktivitet är förknippat med lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer.
”En stor fördel med rörelsemätare är att vi även kan få information om lågintensiva aktiviteter, som vardagssysslor, som är svårt att själv uppskatta och rapportera. Vi såg att risken att dö minskade kraftigt vid mer än 5 timmars lågintensiv aktivitet per dag”, säger Ing-Mari Dohrn (YFAs orförande). Läs mer om studien nedan.
KI-nyheter
Läs studien här

RSS
Share