Ännu ett årsmöte är avklarat – vårt tjugonde!

Vår nya styrelse består av ordf Ing-Mari Dohrn, vice ordf Eva Jansson, Mats Börjesson, Margareta Eriksson, Matti Leijon, Charli Eriksson, Lena Kallings och Ewy Thörnqvist.
Under YFAs årsmöte avtackade vi Agneta Ståhle och Anita Hansson och hälsar Ewy Thörnqvist välkommen till styrelsen!
Vi återkommer med en närmare presentation av Ewy.

RSS
Share