More Active People for a Healthier World!
WHO:s globala handlingsplan ser Fysisk aktivitet som en del av del av den hållbara utvecklingen.

WHO:s globala handlingsplan för att främja fysisk aktivitet svarar på ländernas begäran om uppdaterad vägledning och en ram för effektiva och genomförbara politiska åtgärder för att öka fysisk aktivitet på alla nivåer.
Förutom de många hälsofördelarna med fysisk aktivitet kan samhällen som är mer aktiva generera ytterligare avkastning på investeringar, inklusive minskad användning av fossila bränslen, renare luft och mindre trafikerade och säkrare vägar. Dessa resultat är sammankopplade med att uppnå de gemensamma målen, politiska prioriteringarna och ambitionerna i agendan för hållbar utveckling 2030.

Global Actionplan on Physical Activity 2018-2030

RSS
Share