YFA är glada att meddela att vi samarbetar med Folkhälsomyndigheten i ett EU-projekt för att införa den svenska modellen FaR® i flertalet EU-länder, Fysisk aktivitet på export!

YFA har tillsammans med Folkhälsomyndigheten ansökt och blivit beviljade ett treårigt EU-projekt med syftet att överföra den svenska modellen med att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR®) till ett flertal länder i EU.
läs mer här

RSS
Share