I 20 år har Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) arbetat med att sprida vetenskapligt baserad kunskap för att förbättra människors hälsa genom fysisk aktivtet

I en artikel i Svensk Idrottsmedicin, utgiven av Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin(SFAIM) skriver YFAs ordförande Ing-Mari Dohrn och styrelseledamoten Mats Börjesson om YFAs 20-åriga historia fram till idag. I berättelsen om YFA lyfts bland annat FYSS, FaR®, eFYSS, Fysisk aktivitet som medicin och tankar om YFAs framtid. Artikeln finner ni i länken nedan.
YFAs 20-årsjubileum i Svensk Idrottsmedicin

RSS
Share