Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 är en grundrapport från Folkhälsomyndigheten där skolbarns levnadsvanor presenteras

”Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children) är en internationell enkätundersökning bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år. Den senaste undersökningen visar att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, med t.ex. färre som varit berusade. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa” Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rapport om skolbarns vanor finner du här:
Rapport

RSS
Share