Fysisk aktivitet som medicin –ett nytt hjälpmedel för att minska stillasittandet

Fysisk aktivitet som medicin –en praktisk handbok utifrån FYSS är en ny bok som vänder sig till friskvårdsaktörer, idrottsledare och personliga tränare, men även till patienter och intresserad allmänhet. I boken ges forskningsbaserade råd och tips om hur fysisk aktivitet kan användas för att främja hälsa,samt tydliga rekommendationer om fysisk aktivitet och träning vid olika sjukdomar.

”Vi hoppas att Fysisk aktivitet som medicinkan fungera som ett hjälpmedel för att stötta både friska personerochde som drabbats av olika sjukdomar till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande” YFAs ordförande Ing-Mari Dohrn

Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS är en populärvetenskaplig FYSS som nu finns att beställa på ett flertal sidor, däribland de nedan.
SISU, Adlibris, CDON.com

RSS
Share