Att förebygga och behandla ohälsa med fysisk aktivitet är viktigt och detta arbete behöver få en större roll i ett samhälle där rörelse i vardagen minskar och svenskarnas kondition försämrats kraftigt.

I veckan har studien av Elin Ekblom Bak med kollegor fått stort genomslag i medierna. YFA delar Elins åsikt om att en gemensam nationell insats behövs i vårt stillasittande samhälle för att vända trenden med en ökande andel personer med en hälsofarligt låg konditionsnivå.
Intervju med Elin Ekblom Bak i Svt

Se studien
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017

RSS
Share