Goda effekter för barnens studieresultat är ett av resultaten som presenteras i litteraturöversikten ”Teaching with the Sky as a Ceiling: A review of research about the significance of outdoor teaching for children’s learning in compulsory school” En litteraturöversikt om utomhusbaserat lärande av Johan Faskunger et al..Se länk.

RSS
Share