I den svenska sammanställningen om barn och ungdomars fysiska aktivitet presenteras behovet av ytterligare åtgärder för att minska stillasittande och att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet i Sverige.
Läs om barn och ungdomars fysiska aktivitet i Sverige i ”Resultat från den svenska sammanställningen om barn och ungdomars fysiska aktivitet inom Active Healthy Kids 2018”..Se länk.

RSS
Share