Den 4 februari 2019 arrangerar Svenska Läkaresällskapet den årliga preventionsdagen med tema ”Fokus på levnadsvanor – en nyckel till jämlik hälsa!”.

Framstående experter lyfter fram aktuell forskning och goda exempel.
Dagen vänder sig till dig som vill lära mer om hälsofrämjande insatser för en god och jämlik hälsa. För anmälan och mer information.se länk.

RSS
Share