Andelen amerikaner med diabetes har fördubblats sedan 1988 och nu har nära var tionde amerikan diabetes. Ökningen av diabetes går hand i hand med ökningen av  övervikt och fetma.

Läs mer: http://health.usnews.com/health-news/articles/2014/04/14/nearly-10-percent-of-us-adults-now-have-diabetes-study?utm_content=bufferc69c0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

RSS
Share