Mer än tolv procent av den vuxna befolkningen i Sverige har sjukdomar som är relaterade till läkemedelsanvändning. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Katja Hakkarainen och hennes forskarkollegor har med hjälp av enkäter till 7 099 vuxna i Sverige och uppgifter ur medicinska journaler från 4970 vuxna i Östergötland kartlagt den läkemedelsrelaterade sjukligheten, innefattande biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende, otillräckliga effekter av läkemedel och avsaknad av läkemedelsbehandling.

Studierna, som redovisas i Katja Hakkarainens avhandling, visar att 19 procent av alla vuxna i Sverige rapporterar någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet, och att 12 procent haft detta enligt sjukvårdsjournalerna. Den sjuklighet som rapporterades mest var läkemedelsbiverkningar och att det använda läkemedlet haft otillräcklig effekt.

Ännu en anledning att välja motion som medicin när det är möjligt. Fysisk aktivitet ger positiva sidoeffekter för hälsan och gör att vi mår bättre.

 

RSS
Share