En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept (FaR). Resultaten har sammanställts i en rapport där man bl. a. belyser goda exempel från elevhälsan i landet och hur man inom Stockholms läns landsting arbetar med FaR till barn och ungdomar.

Resultatet visar att 12 av 26 kommuner i Stockholms län i någon mån arbetar med FaR inom elevhälsan. Tio procent av alla skolsköterskor och skolläkare i Stockholms län förskriver FaR. Över hälften, 65 procent, var intresserade av att arbeta med FaR och nästan lika många, 61 procent, ville få utbildning i FaR.

En fokusgruppsintervju i Stockholm stad visade att skolsköterskor har stort behov av att motivera elever till ökad fysisk aktivitet, men elevhälsans ledning tycker att metoden är komplicerad.

I övriga landet arbetar nio av 21 landsting med FaR. Målgruppen för FaR har ofta visat sig vara en begränsad grupp elever med hälsoproblem eller medicinska diagnoser och/eller friska elever som var otillräckligt fysiskt aktiva.

Källa: Folkhalsoguiden.se

http://www.folkhalsoguiden.se/sv/Publikationer/461/455/Elevhalsans-arbete-med-FaR-till-barn-och-ungdomar-i-Stockholms-lan-och-ovriga-landet-/?cid=2185&saitem=46

RSS
Share